Фротирка

Технологија

  • ЛИНИЈА ЗА АВТОМАТСКО ШИЕЊЕ И КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ, ЕДИНСТВЕНА ВО РЕГИОНОТ, КОМПЛЕТНО АВТОМАТИЗИРАНА
  • ТКАЕЊЕ НА РАЗБОИ СО ПОМОШ НА ВОЗДУШНА ТЕХНОЛОГИЈА, ПОСЛЕДЕН ЗБОР НА ТЕХНИКАТА ЗА ТКАЕЊЕ
  • ЛИНИЈА ЗА ТЕМБЛИРАЊЕ, ЗА УНИКАТНО ИСКУСТВО И ЕДНО ПОИНАКВО НИВО НА ПРИЈАТЕН ДОПИР И НЕЖНОСТ
  • СОФВЕР ЗА ДИЗАЈН И ПОДГОТОВКА НА ИДЕЈНИ РЕШЕНИЈА, ЗА БЕСКРАЈНИ ХОРИЗОНТИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА НАЈДОБРИТЕ ПРОИЗВОДИ
  • СИСТЕМ НА СЛЕДЕЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ ВО СИТЕ ФАЗИ, ОД ВЛЕЗОТ НА ОСНОВНИТЕ СУРОВИНИ, ДО ВРАТАТА НА КРАЈНИОТ ПОТРОШУВАЧ
  • ИСКУСТВО ОД 60 ГОДИНИ И ПОСТОЈАН РАЗВОЈ И НАДОГРАДБА НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ОД ГОДИНА ВО ГОДИНА