Фротирка

Мисија и стратегија

Се фокусираме на детали и посебно посветуваме внимание на континуиран квалитет, а во исто време произведуваме задоволителни количини за сите светски играчи! Произведуваме константен квалитет, фокус на детали, брзо и конкретно преговарање и договарање, навремени испораки и коректен партнерски однос!